PA 7848 HĐ

Còn hàng

Liên hệ

PA-7848 HĐ SUS 304 Size : 780*480 *230 Thickness :  ± 3.5 +1.0 mm

PA-7848 HĐ
SUS 304
Size : 780*480 *230
Thickness :  ± 3.5 +1.0 mm