PA 7848 HĐ

Còn hàng

Liên hệ

PA-7848 HĐ SUS 304 Size : 780*480 *220 Thickness :  ± 3.0 + 0.8mm

PA-7848 HĐ
SUS 304
Size : 780*480 *220
Thickness :  ± 3.0 + 0.8mm