PA 8245 C

Còn hàng

Liên hệ

PA-8245 C SUS 304  Size : 820*450 *220 Thickness : ± 3.0 + 0.8mm

PA-8245 C
SUS 304 
Size : 820*450 *220
Thickness : ± 3.0 + 0.8mm