PA 8245 C

Còn hàng

Liên hệ

PA-8245 C SUS 304  Size : 820*450 *230 Thickness : ± 3.5+1.0 mm

PA-8245 C
SUS 304 
Size : 820*450 *230
Thickness : ± 3.5+1.0 mm