PA 8248 HG

Còn hàng

Liên hệ

PA-8248 HG SUS 304  Size : 820*480 *230 Thickness : ± 3.5+1.0 mm

PA-8248 HG
SUS 304 
Size : 820*480 *230
Thickness : ± 3.5+1.0 mm